W kalendarzu dni świąteczne są wyróżnione niebieskim kolorem z nazwą święta. Domyślnie takie dni są pomijane przy układaniu tras. Można to zmienić w ustawieniach konta lub ustawieniach projektu za pomocą opcji “Planowanie tras na dni świąteczne”.

Można dowolnie edytować dni wolne od pracy – usuwać już istniejące lub dodawać własne – zarówno domyślne dla całego konta, jak i na poziomie poszczególnych projektów.

W celu dodania nowego dnia wolnego od pracy należy przejść do “Ustawienia”, a następnie wybrać “Edytuj dni” przy opcji “Planowanie tras na dni świąteczne”.

Wyświetlony zostanie kalendarz. Zaznaczając lub odznaczając pole wyboru w prawym dolnym rogu kratki z dniem możemy zdecydować, czy dany dzień jest wolny od pracy, czy też nie.

Ikona ołówka pozwala zmienić wyświetlaną nazwę.

Dni wolne można edytować z poziomu “Ustawienia” konta użytkownika lub w ramach karty projektu po wciśnięciu ikony “Edytuj dni wolne od pracy”.


W pierwszym przypadku dni świąteczne będą obowiązywały dla wszystkich projektów, w drugim przypadku – tylko dla wybranego. Warto pamiętać, że w przypadku edycji dni wolnych od pracy w ramach projektu można zmieniać dni tylko w zakresie czasowym projektu.