Często bywa tak, że realizacja pewnych zadań jest ważniejsza niż innych. Można przełożyć wizytę u fryzjera, ale już zapomnieć o rocznicy ślubu nie wypada. 

Routimo umożliwia oznaczanie wybranych punktów jako priorytetowe. Punkty priorytetowe mają pierwszeństwo nad pozostałymi punktami przy układaniu tras. Trasy w takim przypadku nie zawsze będą najkrótsze, ale priorytetowe punkty zostaną zaplanowane. 

Może się zdarzyć, że priorytetowy punkt, mimo wszystko nie zostanie zaplanowany z uwagi na inne nałożone ograniczenia. Na przykład czas pracy kierowcy nie jest wystarczający na dojazd i powrót do takiego punktu, albo jest tyle punktów priorytetowych, że i tak nie mieszczą się na trasie.

Funkcjonalność priorytetów jest dostępna w pakiecie Professional.
W ustawieniach użytkownika i projektu jest możliwość włączenia uwzględniania priorytetów podczas układania tras. 

Priorytety można nadawać podczas importu punktów z pliku oraz podczas dodawania i edycji punktów w aplikacji.
Punkty na trasie, które posiadają priorytet są wyróżnione gwiazdką.