Polityka prywatności aplikacji mobilnej Routimo

Użytkownik aplikacji mobilnej to osoba, która zainstalowała aplikację Routimo na urządzeniu mobilnym.

Serwer Routimo, to serwer z którym łączy się aplikacja mobilna Routimo w celu wymiany danych z aplikacją przeglądarkową Routimo (https://app.routimo.com).
Aplikacja mobilna komunikuje się z serwerem Routimo przy użyciu mechanizmów szyfrujących.

Do momentu aktywacji urządzenia żadne dane nie są przesyłane do serwera Routimo. Pomyśla aktywacja urządzenia powoduje skojarzenie użytkownika mobilnego Routimo z urządzeniem mobilnym. Na urządzeniu przechowywane są anonimowe identyfikatory użytkownika niezbędne do weryfikacji autentyczności aplikacji mobilnej. 

Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym, m. in.:

  • pamięci wewnętrznej – do przechowywania danych aplikacji,
  • lokalizacji, w tym lokalizacji “w tle” – do monitorowania realizacji zaplanowanych tras i bieżącej pozycji pojazdu,
  • aparatu fotograficznego – do robienia zdjęć przy dokumentowaniu realizacji zadania.

Lokalizacja w tle polega na cyklicznym rejestrowaniu pozycji geograficznej urządzenia nawet wtedy, gdy aplikacja mobilna Routimo nie jest na pierwszym planie. Rejestrowanie pozycji umożliwia wyświetlnie rzeczywistych tras, po których poruszał się pojazd oraz bieżącej pozycji pojazdu w aplikacji Routimo.

Wszystkie uprawnienia, które użytkownicy nadają aplikacji mobilnej, są widocznie w panelu ustawień ich urządzenia mobilnego. W panelu ustawień można zarządzać tymi ustawieniami. Uprawnienia aplikacji mobilnej można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez odinstalowanie aplikacji mobilnej.

Aplikacja mobilna może przesyłać na serwer Routimo następujące informacje:

  • dane dotyczące realizacji zadań na trasie,
  • dane umożliwiające identyfikację użytkownika – identyfikatory użytkownika oraz urządzenia umożliwiające weryfikację autentyczności aplikacji mobilnej,
  • wiadomości utworzone przez użytkownika mobilnego w module Wiadomości,
  • zdjęcia wykonane podczas dokumentowania realizacji zadania,
  • dzienniki błędów oraz logi (na żądanie) w celu zapewnienia stabilnej pracy aplikacji mobilnej,
  • lokalizację przybliżoną i dokładną.

Aplikacja mobilna zbiera dane osobowe i informacje o aktywności użytkowników, które zostają wykorzystane do świadczenia usług na podstawie umowy zawartej z klientem – akceptacji regulaminu aplikacji Routimo przy zakładaniu konta.

Dane pochodzące z aplikacji mobilnej są przechowywane do momentu usunięcia projektu przez użytkownika Routimo nie dłużej jednak niż przez 30 dni dla pakietu Standard i 90 dni dla pakietu Professional.
Użytkownik może zażądać usunięcia danych i skasowania konta w każdym momencie wysyłając maila z prośbą na adres info@routimo.com.
Usunięte zostaną wszelkie dane oprócz danych logowania oraz danych finansowych (dokonanych płatności).

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Softline Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Rynek Sienny 4B, 70-542 Szczecin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413067, NIP: 852-23-22-215.

Użytkownik instalując aplikację mobilną jednocześnie akceptuje treść niniejszej Polityki prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niezatwierdzanie zgody na instalację albo odinstalowanie aplikacji mobilnej.