Raporty drogowe — trasy i rozwój floty pod pełną kontrolą

Branża TSL ulega ciągłym zmianom. Przedsiębiorcy stają przed wyzwaniem zaspokojenia wysokich wymagań klientów — szybkiego realizowania zleceń, gdzie czas pracy kierowcy nie może przekroczyć określonych ram, a monitoring drogi staje się utrudniony przy coraz bardziej zatłoczonych i zakorkowanych trasach. Z tego powodu oprogramowanie Routimo zostało wyposażone w moduł do zbierania danych i raportowania, który umożliwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

PRZETESTUJ ZA DARMO

Zagregowane raporty z realizacji zadań i tras

Routimo to potężne narzędzie monitorujące i raportujące pracę zespołów terenowych. System udostępnia szereg istotnych informacji w czasie rzeczywistym. Stały monitoring drogi pozwala na sprawdzanie bieżących wyników dotyczących realizacji zleceń na etapie ostatniej mili, jak i agregowanie danych historycznych w formie raportu. Dzięki raportom GPS możliwa jest z identyfikacja kierowców osiągających najlepsze wyniki oraz aspektów działań pracowników, które wymagają poprawy.

  • dane zagregowane dostępne z pozycji panelu głównego (dashboard)

  • przejrzysty i czytelny interfejs użytkownika, dane prezentowane w formie diagramów, wykresów, tabel,

  • możliwość podglądu danych wybranych kierowców lub wszystkich.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >

Automatyczne raporty GPS i wygodny eksport danych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >

Routimo umożliwia szybkie generowanie raportów i eksport do plików Excel. Raport z trasy zawiera między innymi:

  • lokalizację,

  • czas pracy kierowcy,

  • poszczególne przystanki,

  • stopień realizacji zadań.

Raporty GPS w systemie Routimo można dowolnie personalizować, łącznie z datą ich automatycznego generowania. W ten sposób użytkownik zyskuje regularny dostęp do najbardziej interesujących go informacji, które będą cyklicznie przesyłane w formie wiadomości e-mail.

Dodawanie zdjęć i podpisu jako dowód realizacji usługi

System Routimo zapewnia wiele sposobów dodawania dodatkowych informacji do tras, które służą jako dowód dostawy (POD) lub dowód dostarczenia usługi. Należą do nich zdjęcia, notatki oraz podpis. POD w formie elektronicznej digitalizuje proces zbierania informacji, oszczędzając w ten sposób czas i zapewniając lepszą kontrolę nad działaniami związanymi z dostawą.

Zdjęcia

Funkcja zdjęć umożliwia wykonanie fotografii w miejscu realizacji zadania. Każde zdjęcie ma zakodowaną informację o lokalizacji, stąd można sprawdzić, gdzie zostało ono wykonane i przez którego pracownika. Ponadto zdjęcie samo w sobie stanowi dowód — informację czy np. dostawa została dostarczona pod odpowiedni adres i o właściwej godzinie. Funkcjonalność ta pozwala na szybkie rozwiązywanie sytuacji spornych z klientami.

Podpis elektroniczny

Aplikacja mobilna dla kierowców umożliwia zbieranie elektronicznych podpisów na telefonie komórkowym. Podpis w takiej formie jest następnie automatycznie przesyłany do chmury. Takie podejście eliminuje możliwość zgubienia czy zniszczenia dokumentu oraz zmniejsza koszty administracyjne związane z ręcznym wypełnianiem formularzy i ich wydruku. 

Notatki mogą być dodawane do każdego zadania na trasie lub określonego klienta. W formie krótkiego opisu kierowca lub koordynator mają możliwość dodania ważnej informacji.

Zaplanuj trasy za darmo

Przetestuj Routimo przez 7 dni

Demo