W dobie sprzedaży internetowej i zwiększającego się popytu na dostawy towarów optymalizacja tras przejazdów staje się niezbędna. Niezbędna, aby móc konkurować z innymi firmami z segmentu transportu i logistyki oraz oferować usługi o oczekiwanej przez klientów jakości. Dowiedz się, jakie realne korzyści może przynieść Twojej firmie wprowadzenie optymalizatora tras.

Na czym polega optymalizacja tras przejazdów?

Optymalizacja tras przejazdów opiera się na wykorzystaniu specjalnego oprogramowania, które zostało stworzone w celu efektywnego tworzenia trasówek dla kierowców. Optymalizatory tras, nazywane również planerami tras, układają kursy dla floty pojazdów na podstawie map w czasie rzeczywistym, matematycznych algorytmów, wprowadzonych danych oraz danych historycznych. 

Jest to narzędzie, które znacznie usprawnia i upraszcza codzienne układanie tras. Pomaga ono zmniejszyć czas poświęcany na wyznaczanie tras dostaw nawet do 80%. 

Dlaczego planer tras jest sprzymierzeńcem biznesu?

Biznes w Internecie kwitnie. Przedsiębiorstwa coraz częściej sprzedają poprzez sieć, a z tym wiąże się konieczność zagwarantowania dostawy. Silna konkurencja zmusza firmy do walki o klientów i oferowanie im nie tylko dobrej obsługi, ale często zupełnie darmowej. Trend rozpowszechniony przez Amazon — darmowe i szybkie doręczanie przesyłek — jest już nie do zatrzymania. Konsumenci zaczynają oczekiwać tego rodzaju usługi i oferowanie bezpłatnego transportu od drzwi do drzwi staje się nie tylko przewagą konkurencyjną, a „must have ”. Z tego względu tak trudno połączyć świetnej jakości obsługę klienta końcowego z kosztami doręczeń, które firma musi ponieść sama. 

To oczywiste, że koszty doręczania przesyłek trzeba minimalizować: często koszty transportu i dystrybucji są jednymi z większych wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Utrzymywanie rozrośniętego działu koordynacji floty i mnóstwa kierowców, generuje nie lada wydatki, które… wcale nie muszą być takie wysokie.

Metody optymalizacji tras zastosowane w przeznaczonych do tego planerach, umożliwiają redukcję kosztów zarządzania i utrzymania floty nawet o 30%. Redukcja kosztów to jednak nie wszystko. Optymalizacja tras przejazdów pozwala na zaoszczędzenie czasu, a w biznesie oczywistym jest, że „czas to pieniądz”, a dokładniej pieniądz, który wraca do przedsiębiorstwa. W dodatkowym czasie flota jest w stanie zrealizować więcej działań i tym samym wnieść dodatkowe wpłaty do budżetu firmy.

Wyznaczanie tras dostaw przez oprogramowanie wiąże się z licznymi korzyściami

Redukcja kosztów zarządzania flotą, dodatkowy czas, który można przeznaczyć na realizację nowych działań i generowanie większych zysków brzmią naprawdę dobrze… być może aż za dobrze. Dlatego, jeżeli do tego momentu nie jesteś przekonany(-a) do automatycznego wyznaczania tras dostaw i optymalizacji tras przejazdów, spójrz na dodatkowe korzyści, które zapewnia planer tras. Za wdrożeniem metod optymalizacji tras przejazdu idzie nie tylko „ilość” pieniędzy, które wracają do portfela firmy, ale również jakość, którą możesz zagwarantować swoim klientom.

Możliwość podpisywania umów SLA

Umowa SLA (Service Level Agreement) to dokument szczególnego typu. Jest on podpisywany pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, w której ten pierwszy zobowiązuje się do zagwarantowania ustalonego poziomu jakości usług przez cały czas trwania umowy. SLA obejmuje szczegółowe uzgodnienia oraz zasady monitorowania usługi i składania raportów. Firma, zawierając taką umowę z nowymi klientami, może pokazać, jak bardzo pewna jest swoich usług, a dzięki dokumentowi klient otrzyma gwarancję jakości. Chęć zawierania takich umów może być ogromną przewagą rynkową.

Wysoki współczynnik OTIF

OTIF (On Time In Full) to współczynnik procentowy wyliczany na podstawie liczby zrealizowanych dostaw w terminie. Wylicza się go na podstawie dostarczonych kompletnych zamówień, które dotarły do klienta najpóźniej w ustalonym przez strony terminie. Cybernetyczne i multimedialne metody optymalizacji tras przejazdu umożliwiają bezbłędną i 100% realizację działań floty. Wdrażając planer tras oparty o te metody, można zdecydowanie podnieść współczynnik OTIF i traktować go, jako AS w rękawie przy zdobywaniu klientów.\

Pełna kontrola w czasie rzeczywistym

Systemy do wyznaczania tras dostaw pozwalają na kontrolę działań floty w każdym momencie. Mapy, które wykorzystuje oprogramowanie, są aktualizowane cały czas, więc pojazdy monitorowane są w czasie rzeczywistym. Pomaga to szybciej rozwiązywać problemy powstałe w trakcie trasy, nadzorować kierowców i dostosowywać trasówki do bieżącej sytuacji na drodze. Jednocześnie system regularnie zbiera dane, na podstawie których można generować raporty z analizą informacji. Raporty i analizy umożliwiają doskonalenie procesu logistycznego i tym samym są gwarantem rzetelnej i terminowej obsługi klienta.

Optymalizator tras jest narzędziem usprawniającym wyznaczanie tras dostaw i koordynację działań floty pojazdów. Wdrożenie systemu pozwala ograniczyć koszty i zwiększyć przychody, a jednocześnie dostarcza przewag konkurencyjnych.

Zainteresowały Cię możliwości planera tras i tego, co może zaoferować Twojej firmie? Wejdź na routimo.com/#kontakt i przetestuj nasze oprogramowanie do planowania tras zupełnie za darmo.