Czas pandemii to okres próby dla firm i biznesu. Kryzys zatrzymał wiele inwestycji, również w obszarze nowych technologii. Spowolnienie gospodarki i niepewna przyszłość hamują chęci inwestowania w IT. Wydaje się jednak, że po okresie wycofania powinien pojawić się czas zmierzenia się z nową rzeczywistością i dostosowania do nowych realiów również – a może przede wszystkim – na polu nowych rozwiązań informatycznych. Zmiany zachowań konsumenckich i trybu pracy są faktem, a przebudowa modeli biznesowych i automatyzacja wielu obszarów działalności wymogiem w nowych realiach. Właściciele biznesów, którzy koncentrowali się do tej pory na sprzedaży tradycyjnej wprowadzają sklepy internetowe i e-commerce. Nie tylko handel czekają zmiany. Optymalizacja procesów logistycznych, wzrost znaczenia pracy zdalnej i pracy z ograniczeniem kontaktu z człowiekiem to tylko niektóre przykłady nadchodzących zmian. Teraz jest czas, w którym dojrzałe organizacje nie skupiają się na tym, jak tylko przetrwać i jak zachować status quo. Dojrzałe organizacje szukają sposobów na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Jednym z obszarów tych poszukiwań jest technologia informatyczna.

Rozwiązania IT w czasie kryzysu.

Wyzwania stoją również po stronie dostawców rozwiązań IT. Muszą dostarczyć rozwiązania na miarę nowych oczekiwań takie, które będą:

  • elastyczne,
  • skalowalne,
  • dostępne od ręki

Przy wdrażaniach nowych technologii istotne, aby minimalizować ryzyko związane z ich wprowadzaniem, zwłaszcza do tak krytycznych obszarów działania przedsiębiorstw jakim są działy logistyki. Z pomocą przychodzą gotowe narzędzia do optymalizacji
oferowane jako usługa (SaaS) np. system Routimo do planowania tras.

Patrząc na to z perspektywy przedsiębiorcy rozwiązanie takie jak Routimo oferowane w formie usługi:

  • jest gotowe od razu – nie wymaga długotrwałego procesu wdrożeniowego,
  • daje możliwość przetestowania przed podjęciem decyzji o zakupie,
  • skaluje się wraz ze zmianami organizacji – dynamiczny model licencji,
  • usprawnia procesy (planowania tras, realizacji dostaw, obsługi klienta), które są
    czasochłonne i decydują o opłacalności działań firmy.

Usługa dostarczana w ten sposób może być uruchamiana przez firmy bez zbędnego ryzyka, które zwłaszcza dziś jest blokerem wielu inwestycji.

Przetestuj za darmo Routimo. Przygotowaliśmy ofertę rozpoczęcia pracy bez zobowiązań, bez umów na czas określmy, tak aby minimalizować ryzyko. Routimo to narzędzie podwyższające znacznie sprawność operacyjną transportu i obsługi
klientów, odpowiadające wprost na nowe wymagania rynku.