Specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na wytyczanie trasy przejazdu powinno stanowić podstawowe narzędzie optymalizacji pracy dużej części firm świadczących różne usługi transportowe. Zainteresowanie tym rozwiązaniem wynika przede wszystkim z tego, że nawet pozornie niewielka redukcja kosztów związanych z pojedynczym transportem, w dużej skali przekłada się na znaczne oszczędności dla przedsiębiorstwa. W praktyce jednak pamiętać należy o tym, że nie ma idealnego podejścia w wyznaczaniu tras dla wszystkich branż rynku i zupełnie inne czynniki w tym kontekście będą istotne dla poszczególnych z nich.

Najkrótsza vs najszybsza trasa – czy zawsze jest to właściwe kryterium wyboru?

Większości ludzi zapytanych o sposób na wyznaczanie trasy z punktu A do punktu B do głowy przychodzą przede wszystkim dwie opcje, czyli najszybsza lub najkrótsza trasa. W przypadku podróży nierealizowanych cyklicznie np. na użytek prywatny jest to oczywiście jak najbardziej słuszne podejście. Kiedy mowa jednak o firmach działających w szeroko rozumianej branży logistycznej lub nawet o jednoosobowych działalnościach gospodarczych, dla których istotną częścią codziennych obowiązków są trasy, opisane wcześniej możliwości wyboru stanowią nadmierne uproszczenie. W rzeczywistości warto uwzględniać o wiele więcej dodatkowych czynników, takich jak np. harmonogramy, ładowność pojazdu, ciężar ładunku, priorytety punktów, umówione terminy dostaw czy korki na drodze.

Branża a optymalne typy tras

Każda sektor rynku transportowego kładzie nacisk na inne kluczowe dla siebie aspekty trasy, np.:

  • Firmy cateringowe stawiają między innymi na restrykcyjne podejście do przestrzegania zadeklarowanych terminów, jedzenie musi trafić świeże/ciepłe w określonych godzinach a zatem najlepszą trasa w ich przypadku jest ta, która umożliwia obsłużenie wszystkich odbiorców w ściśle określonych ramach czasowych.
  • Przedsiębiorstwa oferujące cykliczne zlecenia w lokalizacji wskazanej przez klienta muszą z kolei dbać nie tylko o to, aby dotrzymać zadeklarowanego przedziału czasowego usługi, ale także o to, aby była ona każdorazowo wykonywana przez tego samego pracownika.
  • Firmy transportujące gotówkę muszą z jednej strony przestrzegać rozporządzenia regulującego warunki transportu wartości, gdzie zawarte są wymagania dotyczące maksymalnych wartości możliwych do przewożenia przez określone typy bankowozów oraz sposoby ich zabezpieczenia. Z drugiej strony firmy te związane są ze swoimi klientami umowami, w których określone są harmonogramy i ramy czasowe świadczenia usługi.
  • Firmy transportowe w branży meblowej będą dążyły do maksymalnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej pojazdów. W tym przypadku narzędzie do optymalizacji przy układaniu trasy powinno brać pod uwagę parametry ładunku takie, jak: wysokość, szerokość, długość, waga.
  • Firmy serwisowe na rynku b2c z kolei muszą być skoncentrowane na kliencie. Podstawowym kryterium wpływającym na układanie tras będzie więc dostępność klienta – przykładowo technik telewizji kablowej może wymienić uszkodzony dekoder tylko wtedy, gdy klient jest w domu.

Jak widać po wyżej wymienionych przykładach, nie ma znaczenia czy dana trasa jest najszybsza, czy też najkrótsza, ale powinniśmy zwrócić uwagę czy stanowi najbardziej optymalne rozwiązanie ze względu na specyfikę branży. Pozostaje więc pytanie, jak ją odszukać? Zaawansowane oprogramowanie do wyznaczania trasy Routimo pozwala odnaleźć optymalny trasy uwzględniające założenia biznesowe w niespełna kilka sekund. Aplikacja spełnia oczekiwania wielu branż niezależnie od wielkości posiadanej trasy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy Routimo posiada funkcje istotne dla Twojej branży i sposobu działania skontaktuj się z naszym specjalistą.