Postępująca dewastacja środowiska naturalnego, aktywne działania organizacji proekologicznych i rosnąca świadomość społeczeństwa w tym zakresie sprawiają, że coraz więcej firm podejmuje działania w obszarze ograniczenia swojego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zgodnie z raportem Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami z maja 2020, sektor transportu jest od 2016 r. największym źródłem emisji CO2, związanych z energią. Raport World Economic Forum ze stycznia 2020 r przewiduje, że rosnąca liczba dostaw związana z szybkim rozwojem e-commerce będzie skutkowała do roku 2030 zwiększeniem o 36% liczby samochodów dostawczych w dużych miastach. Brak efektywnej interwencji spowoduje zwiększenie o 30% emisji spalin i ilości korków ulicznych.

Jak więc firmy posiadające flotę pojazdów mogę zredukować ślad węglowy, czyli swój udział w emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na skutek prowadzonej działalności? W tym artykule podamy kilka przykładów.

Zielona logistyka w służbie klimatu oraz przedsiębiorców.

Firmy logistyczne coraz częściej decydują się na zdefiniowanie swojego śladu węglowego i zarządzanie nim. Redukcja śladu węglowego przynosi realne oszczędności, niejednokrotnie staje się również częścią strategii CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Przykładem przedsiębiorstwa, które dokładnie bada swój ślad węglowy, jest firma DHL. Badania prowadzone są od 2007 r. Do roku 2025 firma chce obniżyć swój udział w emisji CO2 o 50% w porównaniu do roku startowego. Kolejnym przykładem jest firma UPS, która wprowadza do swojej floty samochody hybrydowe i elektryczne, stale monitoruje ilość przejechanych kilometrów, zużytego paliwa, papieru i wody. Są to przykłady strategii długofalowej realizowanej na dużą skalę. Kolejną inicjatywą, dostępną nie tylko dla globalnych graczy, ale również mniejszych firm świadczących usługi dostawy „ostatniej mili” jest optymalizacja i planowanie tras realizowana za pośrednictwem zaawansowanego, dedykowanego do tego celu oprogramowania. Każdego dnia firmy dostawcze, transportowe, spedycyjne, kurierskie pokonują setki tysięcy kilometrów. Odpowiednio zaplanowane i optymalne trasy to eliminacja niepotrzebnych kilometrów a tym samym zmniejszenie emisji CO2.
Przykład:
Samochód osobowy, który przejeżdża dziennie 100 km emituje średnio rocznie 9227 kg CO2 (ciężarowy 17147 kg CO2). Jedno drzewo pochłania rocznie 6-7 kg CO2. Optymalizacja trasy tylko o 10 %, oznacza 922,7 kg (ciężarowy 1714,7 kg) C02 mniej. Do pochłonięcia tej wartości potrzebnych jest 154 drzewa (286 w przypadku ciężarówki).

Warto dodać, że mamy tu prawdziwą zasadę WIN-WIN, ochrona przyrody przy jednoczesnym, wielokrotnym zwrocie z inwestycji z zakupu oprogramowania do optymalizacji tras.

Ponadto wykorzystanie narzędzia do planowania i optymalizacji tras pozwala na:

  • poprawę wydajności jazdy poprzez bieżącą kontrolę działań kierowców (optymalizator tras połączony z systemem GPS)
  • odpowiedni dobór pojazdów do wykonywanej pracy
  • nacisk na priorytetowe doręczanie ciężkiego ładunku (ciężki ładunek zwiększa zużycie paliwa)
  • zmniejszenie liczby wykorzystywanych pojazdów możliwe dzięki bardziej efektywnemu ich wykorzystaniu.

Podsumowanie

Przed firmami logistycznymi duże wyzwanie, muszą stawać się coraz bardziej przyjazne środowisku. Zarówno wśród przedsiębiorców jak i ich klientów zwiększa się świadomość wpływu transportu na emisje CO2 i środowisko naturalne. Wykorzystanie narzędzia Routimo do planowania i optymalizacji dostaw to skrócenie trasy nawet do 30% w porównaniu z ręcznym planowaniem. Wpływa to realnie na redukcję śladu węglowego organizacji i umożliwia wprowadzenie strategii firmy przyjaznej środowisku. Ochrona środowiska w procesach logistycznych przekłada się nie tylko na troskę o ekologię, ale również na oszczędności generowane w firmie i postrzeganie firmy przez klientów.
Nie czekaj, zacznij działać. Przetestuj Routimo za darmo i redukuj ślad węglowy swojej firmy.