Źle wyznaczane trasy przekładają się bezpośrednio na wyniki finansowe firmy. Błędy w logistyce owocują wysokimi kosztami transportu, koniecznością wypłacania pracownikom nadgodzin, a także brakiem satysfakcji klientów firmy i szybkim spadkiem generowanych zysków. Oczywiste, że nieefektywne planowanie tras nie odbywa się celowo, jednak często jest to wynik bezczynności oraz nadmiernego przywiązania do starych, stosowanych od lat rozwiązań. Poniżej wskazujemy 6 najczęściej popełnianych błędów dotyczących procesu wytyczania tras.

1. Planowanie tras ręcznie

Wykorzystywanie kartki papieru i ołówka do wytyczania trasy stanowi obecnie zupełnie nieefektywny przeżytek. W ten sposób nasza analiza trasy uwzględnia tylko najbardziej podstawowe czynniki, a określenie wszelkich pozostałych przypomina bardziej wróżenie z fusów, niż racjonalne podejście do tematu. Ponadto w dobie niezwykle łatwego i powszechnego dostępu do specjalistycznych narzędzi znacząco zwiększa dystans pomiędzy daną firmą a jej konkurencją, powoli, lecz sukcesywnie wypychając ją z rynku.

2. Niezbieranie informacji na temat wykonywanych przejazdów

Bez danych dotyczących zleceń realizowanych w przeszłości praktycznie niemożliwe jest wykonanie optymalizacji trasy. Błędy tego rodzaju powodują, że nie widzimy często błahych niedociągnięć, które w dłuższej perspektywie czasu przekładają się na zmniejszone wyniki przedsiębiorstwa. Bieżące sprawdzanie statystyk, pozwala łatwo zidentyfikować słabe punkty danej strategii i rzetelnie odnieść się do nich.

3. Wykorzystywanie Google Maps dla skomplikowanych zadań

Mimo licznych zalet map Google w kontekście prostych tras realizowanych na potrzeby pojedynczego kierowcy zupełnie nie sprawdzają się one, jeśli chodzi o bardziej zaawansowany proces transportowy. W przypadku dodatkowych utrudnień związanych ze zleceniem takich jak duża liczba postojów, okna czasowe dostaw czy wielu kierowców biorących udział w procesie, Google Maps stają się niewydajne.

4. Nienależyty stopień kontroli technicznej pojazdów

Nawet najlepiej zaplanowana trasa może nie przełożyć się na sukces dostawy, jeśli nasz kierowca utknie w odległym miejscu ze względu na awarię samochodu. Stała troska o utrzymanie odpowiedniego stanu pojazdu to podstawa nie tylko dla terminowości, ale także dla bezpieczeństwa pracowników firmy.

5. Brak zrównoważonego podziału zadań

Tego rodzaju błędy w logistyce powodują, że część z kierowców jest przepracowana i zdemotywowana liczbą obowiązków, a pozostali z kolei wykonują znikomą ilość pracy, narażając przedsiębiorstwo nierzadko na generowanie większych kosztów, niż suma wypracowanego przez siebie zysku.

6. Brak kontroli nad działaniami pracowników w terenie

Kolejnym błędem popełnianym podczas tworzenia tras jest niekontrolowanie kierowców będących w terenie. Brak informacji, gdzie znajduje się pracownik, nie pozwala nam określić jaki jest status zamówienia. Co więcej nie wiemy także, czy transport przebiega prawidłowo po wyznaczonej trasie, czy zdarzyła się sytuacja nieplanowania np. objazd. Wszystkie te aspekty nie tylko mogą być zagrożeniem dla powodzenia całego zlecenia, ale też sprawiają, że kierowca czuje się niepewnie podczas jazdy.

Eliminując lub nie dopuszczając do opisanych błędów, możemy mieć pewność, że wszystko w naszym przedsiębiorstwie działa jak w zegarku, co przekłada się bezpośrednio na renomę oraz wyniki firmy. Jednym ze sposobów na unikniecie wymienionych przeoczeń jest korzystanie z aplikacji Routimo. To nowoczesny system planowania oraz optymalizacji tras, który uwzględnia wiele dodatkowych parametrów, takich jak: okna czasowe, ładowność pojazdu, czas realizacji zlecenia etc. Co więcej, w Routimo znajdziesz możliwość wygenerowania raportów zawierających podsumowanie realizacji każdego ze zleceń oraz szczegółowe informacje dotyczące konkretnych kierowców.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zobacz funkcjonalności Routimo.